TBMM Sağlık Merkezi
Adı Soyadı Görevi/Ünvanı Telefon Faks E-Posta
MECLİS HASTANESİ 420 72 38
Dr. Hüseyin ARSLAN Başhekim 420 72 11
420 72 12
420 72 16
Dr. Nurten HAMARAT Başhekim Yrd. 420 72 11
Mücahit DEMİR Hastane Müdürü 420 72 11
Başhekimlik Sekreterya 420 72 11
420 72 12
420 72 16
420 72 20
HASTA KABUL/DANIŞMA 1 420 79 29
420 79 36
HASTA KABUL/DANIŞMA 2 420 72 14
HASTA KABUL/DANIŞMA 2 DİŞ 420 72 35
Uzm. Dr. Şermin BALOĞLU Dahiliye Uzmanı 420 79 48
Uzm. Dr. Füsun KARA İNCEER Kardiyoloji Uzmanı 420 72 64
Uzm. Dr. Ayşe Handan ÖZDEN Göğüs HAstalıkları ve TBC Uzmanı 420 79 30
Op. Dr. Ali Erkan UÇAR Genel Cerrahi Uzmanı 420 79 45
Op. Dr. Hakkı UZUNKULAKOĞLU KBB Uzmanı 420 72 22
Op. Dr. Yaşar BARUT KBB Uzmanı 420 77 07
Uzm. Dr. Hafize GÜNEŞ Çocuk Hastalıkları Uzmanı 420 79 42
Uzm. Dr. Gülfem ATEŞ Cildiye Uzmanı 420 79 33
Uzm. Dr. Çiğdem YÜCEL Nöroloji Uzmanı 420 72 19
Uzm. Dr. Huri ARSLAN Psikiyatri Uzmanı 420 77 15
Aile Hekimliği Polikliniği Aile Hekimi Uzmanı 420 79 44
Göz Polikliniği 420 79 31
Fizik Tedavi Polikliniği 420 79 55
Kadın Doğum Polikliniği 420 79 28
Sigara Bırakma Polikliniği 420 79 30
GETAT Ünitesi 420 77 09
Dt. Elif NARLI Diş Tabibi 420 77 11
Dt. Fatma ERGÜDEN Diş Tabibi 420 77 11
Dt. Berna POSTALCIOĞLU Diş Tabibi 420 72 21
Dt. Derya ATA Diş Tabibi 420 72 21
Funda ALPKAYA Diyetisyen 420 79 27
LABORATUVARLAR
Uzm Dr. Aslı ARTUÇ SÜMER Biyokimya Uzmanı 420 72 27
Biyokimya Laboratuvarı 420 72 29
Mikrobiyoloji Laboratuvarı 420 72 39
Laboratuvar Teknisyen Odası 420 72 34
Laboratuvar Sekreterya 420 72 28
Kardiyoloji Laboratuvarı 420 79 26
RADYOLOJİ-GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ
Uzm. Dr. Tülin UZUNKULAKOĞLU Radyoloji Uzmanı 420 77 13
Uzm. Dr. Mine EZER Radyoloji Uzmanı 420 77 13
Radyoloji Teknisyen Odası 420 72 30
Radyoloji Sekretarya 420 79 41
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
Acil Müdahele Odası 420 79 34
Mv. Gözlem Odası 420 72 26
Personel Kan Alma 420 79 47
Hemşire Odası 420 72 25
İdari Büro 420 72 33
420 72 54
Çayocağı 420 83 06
ACİL MÜDAHALE 420 72 32
112 Acil Müdahale Ana Bina Genel Kurul 420 72 32
420 71 17