Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
ADI SOYADI GÖREVİ/ÜNVANI TELEFON FAKS E-POSTA
Muhsine ÇEVİK Başkan 420 68 15
420 68 17 MuhsineCEVİK@tbmm.gov.tr
Bedri TATLİ Başkan Yardımcısı 420 68 31
420 68 17 BedriTATLI@tbmm.gov.tr
Selim YILMAZ Başkan Yardımcısı 420 68 18
420 68 17 SelimYILMAZ@tbmm.gov.tr
Mehmet SEYHAN Başkan Yardımcısı 420 68 20
420 68 17 MehmetSEYHAN@tbmm.gov.tr