MUSTAFA DEMİR
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 15.01.2020 (2/2512) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Anayasa'nın 43'üncü, 56'ncı ve 10'uncu maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğine ilişkin verilen önerge hakkında görüşmeler
27 3 15.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 15.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 15.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 15.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 16.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 16.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 16.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 16.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 16.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 16.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 16.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 16.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 16.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 16.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 16.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 16.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 4 01.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
(10 / 3200, 3361, 3362, 3364, 3365) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 17.11.2020 Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 25.11.2020 Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun, afet ve afet yönetimi hakkında sunumu
27 4 25.11.2020 Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Demiryürek'in ve MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörü Selim Özalp'in, Türkiye'de depreme yönelik olarak MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve planlanan çalışmalar hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can'ın, deprem öncesi ve sonrası çalışma alanları hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'in, deprem ve diğer afetlerin zararlarına karşı bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve yürüttükleri projeler hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut'un, acil sağlık hizmetlerinin genel durumu ve sağlık afet planları hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adrese Daire Başkanı Levent Yazıcı'nın, adres kayıt sistemi, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve afet ve acil durum sonrasında MAKS'ın kullanımı hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen'in, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün coğrafi veri hizmetleri ve coğrafi verilerin afet anında kullanımı hakkında sunumu
27 4 11.12.2020 Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun, ülkemizde gerçekleşmesi muhtemel bir deprem hâlinde deprem anında, deprem öncesi ve sonrasında Genel Müdürlükçe yapılan çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 11.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak'ın, yerel yönetimler, doğal afetler ve yerel yönetimler ilişkisi, doğal afet öncesi ve sonrasında yerel yönetimlerin görevleri ile sonuç ve değerlendirmeler hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 Türk Telekomünikasyon AŞ Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy'un ve Başkan Yardımcısı İsmail Akın ve Network Direktörü Ahmet Fethi Ayhan'ın, TÜRK TELEKOM'un deprem riskine karşı ve iş sürekliliğine yönelik olarak yaptığı çalışmalar ile "network" altyapısında yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Devlet İlişkileri Direktörü Tümay Ünal'ın, İş Sürekliliği Yönetim Uzmanı Ahmet Cemil Kırgıç'ın ve İş Sürekliliği Koordinatörü Barış Yurtsever'in, Turkcell'in afet yönetim süreci ve afet durumu kriz yönetimi aksiyonları hakkında sunumu
27 4 18.12.2020 BTK Yetkilendirme Daire Başkanı Beytullah Kuşçu'nun afet ve acil durum haberleşmesine yönelik düzenleme, denetleme ve destekleme faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 18.12.2020 Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un, Genel Müdürlüğün yurt içindeki ve yurt dışındaki çalışmaları, vakıf kültür varlıklarını güçlendirme çalışmaları, tarihî yapılar için deprem riski yönetimiyle ilgili yapılan çalışmalar; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'nın, restorasyon süreçleri ve tüm afetlerde müzelerdeki eserlerin güvenlik çalışması hakkında sunumları
27 4 22.12.2020 Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Hüseyin Arslan ve Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Hasan Yalçın'ın, Birliğin yapısı, deprem olgusu ve dayanıklı yapı üretimiyle ilgili olarak görüş, tespit ve önerileri ile Türkiye'nin depreselliği hakkında sunumu
27 4 22.12.2020 İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu'nun, Konfederasyon, Türkiye'deki genel yapı stoku ve bunların sorumluları, geçmiş süreçle ilgili Bakanlığın, müteahhitlik sektörünün ve diğer sektör paydaşlarının yaptıkları, kentsel dönüşümde yapılması gerekenler ve kentsel dönüşümde müteahhitlik sektörünün talepleri hakkında sunumu
27 4 23.12.2020 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İpek'in, ülkemizdeki depremlerdeki can ve mal kayıplarının nedenleri, imar düzenleme ve uygulama yaklaşımları, kentsel dönüşüm ve kent planlama süreçlerinde yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 4 23.12.2020 Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı Cüneyt Zeytinci'nin, yapı denetim sistemindeki aksaklıklar, yapı üretim ve proje süreçlerindeki tasarım esasları hakkında sunumu
27 4 27.01.2021 Prof. Dr. Ayfer Gedikli'nin ve Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan'ın, kentsel dönüşümün finansmanı hakkında sunumu
27 4 27.01.2021 Prof. Dr. Ayfer Gedikli'nin ve Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan'ın, kentsel dönüşümün finansmanı hakkında sunumu
27 4 28.01.2021 Prof. Dr. Kemal Önder Çetin'in, video konferans aracılığıyla, deprem mühendisliği genel kavramları, yasal düzenlemeler ile eksiklikler ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 17.02.2021 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, Bimtaş Genel Müdürü Özcan Biçer ve İmar A.Ş. Genel Müdürü Onur Soytürk'ün,, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İstanbul ili için deprem hazırlık ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar hakkında sunumu
27 4 17.02.2021 Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve AVBEL Şirket Genel Müdür Yardımcısı Ceren Kumbasar'ın, Avcılar ilçesinde depreme yönelik çalışmalar ve Avcılar Modeli hakkında sunumu
27 4 18.02.2021 Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan'ın, Van Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrası yaptığı çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 18.02.2021 Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan'ın, Van Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrası yaptığı çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 16.03.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak depreme yönelik yaptıkları çalışmalar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 17.03.2021 Komisyon raporunda yer alacak önerilerin görüşülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin görüşmeler
(10 / 4413, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 08.07.2021 Komisyon Başkanı Mustafa Demir'in, Komisyonun 7/7/2021 tarihli toplantısında TBMM İçtüzüğü'nün 35'inci maddesi uyarınca alınan karara ilişkin açıklaması
27 4 08.07.2021 Komisyonun çalışma takvimine, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 08.07.2021 Komisyonun çalışma takvimine, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 08.07.2021 Komisyonun çalışma takvimine, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 08.07.2021 Komisyonun çalışma takvimine, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 13.07.2021 Komisyon Başkanı Mustafa Demir'in, Komisyonun internet sitesi kurulması ve e-posta adresi almasına yönelik alınan karara ve Komisyonun Meclisin tatil ve ara vermesinde de çalışabilmesine ilişkin tezkerenin Meclis Genel Kurulunun bilgisine sunulduğuna ilişkin açıklaması
27 4 13.07.2021 Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın, müsilajın tanımı, oluşumu ve Marmara Denizi'nin durumu hakkında sunumu
27 4 14.07.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, müsilajın nedenleri, yarattığı sıkıntılar ile Bakanlığın müsilaj oluşumunu engelleyici projeleri ve eylem planları hakkında sunumu
27 4 14.07.2021 İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu?nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 4 14.07.2021 Mersin Milletvekili Rıdvan Turan?ın Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı?nın sunumu dolayısıyla yaptığı konuşmasındaki Komisyonun çalışma yöntemiyle ilgili bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 4 03.08.2021 Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar
27 4 03.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Kurul Üyeleri Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar ve Prof. Dr. Bülent Keskinler tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 03.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Kurul Üyeleri Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar ve Prof. Dr. Bülent Keskinler tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 03.08.2021 Komisyon Başkanı Mustafa Demir'in, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu, Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kuruluna; konu bütünlüğünün sağlanması için sunumlarda dikkat edilecek hususlara ve bugün sunum yapacak katılımcılara ilişkin açıklaması
27 4 04.08.2021 Komisyon Başkanı Mustafa Demir'in, Komisyonda bugün sunum yapacak katılımcılara ve sunum sonrası uygulanan usule ilişkin açıklaması
27 4 04.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyeleri Dr. Osman Okur, Doç. Dr. Haldun Karan, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Prof. Dr. Sevim Polat ile Prof. Dr. Neslihan Özdelice ve Doç. Dr. Muharrem Balcı tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 04.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyeleri Dr. Osman Okur, Doç. Dr. Haldun Karan, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Prof. Dr. Sevim Polat ile Prof. Dr. Neslihan Özdelice ve Doç. Dr. Muharrem Balcı tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 04.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyeleri Dr. Osman Okur, Doç. Dr. Haldun Karan, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Prof. Dr. Sevim Polat ile Prof. Dr. Neslihan Özdelice ve Doç. Dr. Muharrem Balcı tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 04.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyeleri Dr. Osman Okur, Doç. Dr. Haldun Karan, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Prof. Dr. Sevim Polat ile Prof. Dr. Neslihan Özdelice ve Doç. Dr. Muharrem Balcı tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 04.08.2021 Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun?un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 5 06.10.2021 Tutanak Metni
27 5 06.10.2021 Tutanak Metni
27 5 06.10.2021 Tutanak Metni
27 5 06.10.2021 Tutanak Metni
27 5 13.10.2021 TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay ve TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Baban ve TOBB TEPAV Proje Yöneticisi Yakup Peker'in, denizlerimizdeki müsilaj sorunu ve TOBB'un çözüm önerileri hakkında sunumu
27 5 13.10.2021 TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay ve TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Baban ve TOBB TEPAV Proje Yöneticisi Yakup Peker'in, denizlerimizdeki müsilaj sorunu ve TOBB'un çözüm önerileri hakkında sunumu
27 5 20.10.2021 Komisyonda bugün sunum yapacak katılımcılar ve kuruluşlar ile sunum sırasına ilişkin uygulanacak usule ilişkin açıklaması
27 5 20.10.2021 Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer'in, Ergene Nehri ve Havzası, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı, su kirliliği, deniz deşarjı ve müsilajla mücadelede öneriler hakkında sunumu
27 5 20.10.2021 Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Rahmi Türker?in, Türkiye?deki OSB?ler, Marmara Denizi Eylem Planı, OSBÜK olarak yaptıkları çalışmalar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 5 20.10.2021 gelecek hafta Komisyon toplantısına katılacak bakanlara ve Komisyon çalışmalarını değerlendirme toplantısına ilişkin açıklaması
27 5 27.10.2021 Tutanak Metni
27 5 27.10.2021 Tutanak Metni
27 5 27.10.2021 Tutanak Metni
27 5 03.11.2021 Tutanak Metni
27 5 03.11.2021 Tutanak Metni
27 5 03.11.2021 Tutanak Metni
27 5 04.11.2021 Tutanak Metni
27 5 04.11.2021 Tutanak Metni
27 5 04.11.2021 Tutanak Metni
27 5 04.11.2021 Tutanak Metni