FATMA AKSAL
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 5 22.11.2021 Tutanak Metni
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 06.02.2019 İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1540)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 04.03.2021 Komisyon Başkanı Fatma Aksal, 2021 yılı itibarıyla Komisyonun yapmış olduğu faaliyetler ile İç Tüzük'ün 26'ncı maddesi hükmü uyarınca verilen, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in (2/2579) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşülmesi gündemiyle Komisyonun toplanması talebine ilişkin açıklaması
27 4 04.03.2021 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 2021 yılı yol haritasının değerlendirilmesine ilişkin görüşmeler
27 4 04.03.2021 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 2021 yılı yol haritasının değerlendirilmesine ilişkin görüşmeler
27 4 08.07.2021 Komisyon Başkanı Fatma Aksal'ın, Komisyonun bugünkü gündemine, Komisyon üyeliğine seçilen Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'na ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'na "Hoş geldiniz." Dediğine ilişkin açıklaması
27 4 08.07.2021 Komisyon Başkanı Fatma Aksal'ın, Komisyonun Dördüncü Yasama Yılı boyunca yaptığı faaliyetlere ilişkin açıklaması
27 4 08.07.2021 Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu kurulması