EMRULLAH İŞLER
MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 09.10.2018 Komisyon Başkanı Emrullah İşler'in, Başkan seçilmesi dolayısıyla herkese teşekkür ettiğine ve öz geçmişine ilişkin açıklaması
27 2 09.10.2018 Komisyon Başkanı Emrullah İşler'in, Komisyonun gelecek günlerde Millî Eğitim Bakanlığına ve diğer kurumlara yapacağı ziyarete ilişkin açıklaması
27 2 09.01.2019 Komisyonda boş bulunan üyeliğe seçilen Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ve Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'a "Hoş geldiniz." dediğine ilişkin açıklaması
27 2 09.01.2019 Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1490)
27 2 09.01.2019 Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1490)
27 2 09.01.2019 Komisyon gündeminde bulunan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne (2/1490) ilişkin açıklaması
27 2 06.02.2019 Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Bakanlık çalışmaları hakkında sunumu
27 2 10.05.2019 Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi (2/1811)
27 2 10.05.2019 Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi (2/1811)
27 2 20.06.2019 Komisyon gündeminde bulunan Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklaması
27 3 12.03.2020 Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 3 12.03.2020 Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın, YÖK'ün faaliyetleri hakkında sunumu
27 3 12.03.2020 Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın, YÖK'ün faaliyetleri hakkında sunumu
27 3 10.04.2020 Komisyon gündeminde bulunan (2/2778) esas numaralı Kanun Teklifi'ne ve coronavirüs salgını nedeniyle çalışma ortamının daha sağlıklı olması için Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda toplantıyı yaptıklarına ilişkin açıklaması
27 3 10.04.2020 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2778)