Kanun Teklifleri Sorgu Formunun Kullanımına İlişkin Açıklamalar
Bu sorgu formu, Kanun tekliflerinin, TBMM Başkanlığına sunulmasından sonuçlandırılmasına kadar geçen aşamalarına ve metinlerine erişilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kanun tekliflerine ait söz konusu bilgilere ve metinlere ulaşmak için kullanılabilecek sorgu kriterleri aşağıda gösterilmiştir.

Sorgu Kriterleri:


Dönemi ve Yasama Yılı:


Aradığınız Kanun tekliflerinin hangi yasama yılında verildiğini biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Seçim yapmadığınız takdirde son dönem üzerinde sorgu yapılacaktır.
Geçmiş dönemdeki (21 inci Dönem) Kanun tekliflerine ilişkin verileri sorgulamak için, sorgu formunun sol alt köşesinde yer alan “ 21 inci Dönem Kanun Teklifleri “ bağlantısına tıklayınız.


Kanun Grubu:


Kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidirler. Bir ya da birden fazla milletvekilince imzalanarak sunulabilirler. Başkanlıkça Kanun tekliflerine (2/...) esas numarası verilir. Kanun tekliflerini seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.

Son Durumu:


Aradığınız kanun teklifinin hangi aşamada olduğunu biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.

Esas Numarası:


TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından verilen esas numarasını biliyorsanız bu numarayı yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Bu kısma yalnızca rakamlardan oluşan esas numarası yazılacaktır, örneğin “1/3 1997 Mali Yılı Kesinhesap Kanun Teklifi” nin bilgilerine ulaşmak istiyorsak buraya “3 “ yazmamız gerekmektedir. “1/” ya da “ 2/ “ şeklinde esası belirten rakam ve taksim işareti yazılmayacaktır. Sorgu sonucunda kanun teklifi bilgilerine ulaşılabilecektir.

Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi:


Aradığınız Kanun tekliflerinin belli bir tarihten önce ya da sonra TBMM Başkanlığına verildiğini biliyorsanız, bu alanların birine ya da her ikisine de “gg/aa/yyyy” formatında tarih girip “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.

Özeti:


Kanun teklifleri için TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından içeriği yansıtacak bir özet hazırlanmaktadır. Kanun Teklifinin özeti içinde geçen herhangi bir ya da birden fazla ardışık kelimeyi bu alana yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.

Not:
Sorgu sonucunda gelen Kanun Tekliflerinin hangi aşamada olduklarını görmek, komisyonlarda görüşülmüş ise komisyon raporlarına, kanun olmuşsa eğer kanunun metnine ve ilgili bilgilere ulaşmak için “Diğer Bilgiler“ bağlantısına tıklayınız.
Kanun tekliflerine ait metinler, TBMM' ye yazılı olarak gönderildiğinden “PDF“ formatında hazırlanmıştır.
"PDF" formatında hazırlanan dosyalar, Acrobat Reader programı ile açılmaktadır. Acrobat Reader programınız yoksa Adobe sitesinden yükleyebilirsiniz.