Bakanlar Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Konuşmaları Bakan Adı Sıralı
A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ)
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Kültür Ve Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
ABDULHALUK MEHMET ÇAY
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
ABDULKADİR CAVİT EKİN
Ekonomi Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
ABDULLAH AKER
Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
İktisat Ve Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Basın Yayın Ve Turizm Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Devlet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Koordinasyon Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Ticaret Vekili Ve Sanayi Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (ABDULLAH AZMİ TORUN)
Heyeti Vekiliye Reis Vekili Ve Şeriye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Şeriye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
ABDULLAH GÜL
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ABDULLAH TENEKECİ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
ABDÜLBAKİ ATAÇ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK
Adalet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Adalet Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Adalet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ABDÜLKADİR AKCAN
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
ABDÜLKADİR AKSU
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
ABDÜLKADİR ATEŞ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ABDÜLKADİR CAVİT EKİN
Ekonomi Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
ABDÜLKERİM DOĞRU
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
ABDÜLLATİF ŞENER
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ABİDİN ÖZMEN
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR)
Dahiliye Vekaleti Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Dahiliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.)
Dahiliye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Nafıa Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Sıhhiye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
ADNAN KAHVECİ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Maliye Ve Gümrük Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
ADNAN KARAKÜÇÜK
Gençlik Ve Spor Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
ADNAN KESKİN
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
AĞBAL Naci
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN)
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
AHMED FİKRİ TUZER (DR.)
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
AHMET BAHİR ERSOY
Çalışma Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
AHMET ÇAKMAK
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
AHMET DALLI
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
AHMET DEMİRCAN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
AHMET DENİZOLGUN (ARİF AHMET DENİZOLGUN)
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
AHMET HULUSİ ALATAŞ (DR.)
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
AHMET HULUSİ KÖYMEN
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Çalışma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
AHMET KARAASLAN
İmar Ve İskan Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
AHMET KARAEVLİ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
AHMET KARAHAN
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
AHMET KARAYİĞİT
Köyişleri Ve Kooperatifler Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Ve Kooperatifler Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
AHMET KENAN TANRIKULU
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Maliye Ve Gümrük Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Maliye Ve Gümrük Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
AHMET MAHİR ABLUM
Sosyal Güvenlik Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sosyal Güvenlik Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
AHMET MİTHAT SAN
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AHMET MUHTAR BEY*
Hariciye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Hariciye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
AHMET MÜKERREM SAROL
Devlet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
AHMET NUSRET TUNA
Tarım Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Tarım Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
AHMET OĞUZ
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Ticaret Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AHMET ÖZEL
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
AHMET ŞENER
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Orman Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Orman Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
AHMET TANER KIŞLALI
Kültür Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Kültür Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
AHMET TEVFİK PAKSU
Çalışma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı Ve Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Vekili - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
AHMET TOPALOĞLU
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
AHMET TÜRKEL
Ticaret Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
AKDAĞ Recep
Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
AKIN GÖNEN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
AKİF EYİDOĞAN (ALİ AKİF EYİDOĞAN)
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALBAYRAK Berat
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
Hazine Ve Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem
ALEV COŞKUN
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
ALGAN HACALOĞLU
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ALİ ADNAN KARAKÜÇÜK
Gençlik Ve Spor Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALİ BABACAN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
ALİ BEY (ALİ ÇETİNKAYA)
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
ALİ BEY (ALİ GALİP YENEN)
Dahiliye Vekaleti Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
ALİ BOZER (ALİ HÜSREV BOZER)
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Dışişleri Bakanı - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 18. Dönem
ALİ CAVİT ORAL
Tarım Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
ALİ CENANİ BEY (MEHMET ALİ CENANİ)
Nafıa Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
ALİ COŞKUN
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
ALİ ÇETİNKAYA
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Münakalat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
ALİ DİNÇER
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ALİ EKREM ALİCAN
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR)
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Dahiliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Başvekil Ve Müdafaa-i Milliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Başvekil Ve Müdafaa-i Milliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
ALİ FUAT AGRALI
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
ALİ FUAT ALİŞAN
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
ALİ FUAT CEBESOY
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
ALİ İHSAN GÖĞÜŞ
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALİ MESUT EREZ
Maliye Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Maliye Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Tarım Bakanı Vekili Sanayi Ve Teknoloji Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
ALİ MÜNİF İSLAMOĞLU
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
ALİ NAİLİ ERDEM
Sanayi Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
ALİ NASIR ZEYTİNOĞLU
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
ALİ RANA TARHAN
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
ALİ RIZA GÖNÜL
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ALİ RIZA TÜREL
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
ALİ RIZA UZUNER
Çalışma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ALİ ŞEVKİ EREK
Gençlik Ve Spor Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gençlik Ve Spor Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ALİ TALİP ÖZDEMİR
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ALİ TANRIYAR
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
ALİ TOPUZ
Köyişleri Ve Kooperatifler Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Köyişleri Ve Kooperatifler Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
ALPARSLAN TÜRKEŞ
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Millet Meclisi 4. Dönem
AMİRAL FAHRİ ENGİN
Münakalat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
ARİF HİKMET ONAT
Bayındırlık Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ARSLAN Ahmet
Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
ATA BEY (MEHMED ATA ATAY)
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Dahiliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
ATIF İNAN
Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
ATİLLA KOÇ
Kültür Ve Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
AVNİ AKYOL
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
AVNİ BAŞMAN
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
AVNİ DOĞAN
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
AYDIN GÜVEN GÜRKAN
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
AYFER YILMAZ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN)
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
AYVAZ GÖKDEMİR
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
AZİMET KÖYLÜOĞLU
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
BAHATTİN ŞEKER
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
BAHİR ERSOY
Çalışma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
BAHRİ DAĞDAŞ
Tarım Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Tarım Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
BAK Osman Aşkın
Gençlik Ve Spor Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
BARLAS KÜNTAY
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK
Çevre Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
BEHÇET UZ
Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
BEHİÇ BEY (BEHİÇ ERKİN)
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
BEKİR AKSOY
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
BEKİR SAMİ BEY (BEKİR SAMİ KUNDUK)
Hariciye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
BEKİR SAMİ DAÇE
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
BEŞİR ATALAY
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
BİNALİ YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
BOZDAĞ Bekir
Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
BURHAN KARA
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
BÜLENT AKARCALI
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT)
Çalışma Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Çalışma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı Ve Milli Eğitim Bakanı Vekili - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
CAHİT AKYAR (MUSTAFA CAHİT AKYAR)
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
CAHİT KARAKAŞ
Bayındırlık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
CAHİT KAYRA
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ve Maliye Bakan Vekili - Millet Meclisi 4. Dönem
CAMİ BEY (ABDÜLKADİR CAMİ BAYKURT)
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
CANİKLİ Nurettin
Millî Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
CAVİT ÇAĞLAR
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
CAVİT ERDEMİR
Çalışma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
CAVİT ORAL
Tarım Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Tarım Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR)
Hariciye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
İktisat Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Mübadele İmar Ve İskan Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
CELAL TEVFİK KARASAPAN
Basın Yayın Ve Turizm Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
CELAL YARDIMCI
Devlet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Devlet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili Ve Ziraat Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
CELALETTİN ARİF BEY*
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
CELALETTİN COŞKUN
Gençlik Ve Spor Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
CEMAL BÜYÜKBAŞ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
CEMAL HÜSNÜ BEY (CEMAL HÜSNÜ TARAY)
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
CEMAL KÜLAHLI
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
CEMİL BEY (MEHMET CEMİL UYBADIN)
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Dahiliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Dahiliye Vekili Ve Sıhhiye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
CEMİL CAHİT TOYDEMİR (ORGENERAL)
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
CEMİL ÇİÇEK
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS)
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Ekonomi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
CEMİL TUNÇ (AHMET CEMİL TUNÇ)
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
CENGİZ ALTINKAYA
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
CENGİZ TUNCER
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
CEVAT AYHAN
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
CEVAT EKİN
Ekonomi Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
CEVDET KERİM İNCEDAYI
Münakalat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Bayındırlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
CEVDET YILMAZ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
CEZMİ ERÇİN
Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN)
Milli Eğitim Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Köyişleri Bakan Vekili - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Maliye Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Maliye Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Maliye Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
COŞKUN KIRCA (ALİ COŞKUN KIRCA)
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER)
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
ÇAVUŞOĞLU Hakan
Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
ÇAVUŞOĞLU Mevlüt
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem
ÇELİK Ömer
Avrupa Birliği Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
DEMİRCAN Ahmet
Sağlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
DENİZ BAYKAL
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Maliye Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Maliye Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
DOĞAN BARAN
Sağlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Sağlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
DOĞAN KİTAPLI
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR
Kültür Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
EDİP SAFDER GAYDALI
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
EDİP SOMUNOĞLU (OSMAN EDİP SOMUNOĞLU)
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
EGEMEN BAĞIŞ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
EKREM ALİCAN
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Millet Meclisi 1. Dönem
EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN)
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Ve Başbakan Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
EKREM PAKDEMİRLİ
Maliye Ve Gümrük Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
ELVAN Lütfi
Kalkınma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL)
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
EMİN KALAFAT
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Devlet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
EMİN KUL
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
EMİN PAKSÜT (MEHMET EMİN PAKSÜT)
Bayındırlık Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
EMRE GÖNENSAY
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ENİS ÖKSÜZ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
ENİS YALIM EREZ
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ENVER AKOVA
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
ENVER GÜRELİ
Ekonomi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
ERCAN KARAKAŞ (MEHMET ERCAN KARAKAŞ)
Kültür Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ERCAN VURALHAN
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
ERCÜMENT KONUKMAN (RECEP ERCÜMENT KONUKMAN)
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
ERDAL İNÖNÜ
Başbakan Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ERKAN MUMCU
Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Kültür Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Kültür Ve Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
ERMAN ŞAHİN
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
EROĞLU Veysel
Orman Ve Su İşleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
EROL ÇEVİKÇE
Bayındırlık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
EROL YILMAZ AKÇAL
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
ERSİN TARANOĞLU
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Orman Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ERTUĞRUL GÜNAY
Kültür Ve Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
ESAT BEY (ESAT SAGAY)
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
ESAT BUDAKOĞLU
Ziraat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU)
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ETEM ERDİNÇ (İBRAHİM ETEM ERDİNÇ)
Bayındırlık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES)
İçişleri Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Milli Müdafaa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Nafıa Vekili Ve Hariciye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Milli Müdafaa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Milli Müdafaa Vekili Ve Başvekil Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
EYÜP AŞIK
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
FAHRETTİN KERİM GÖKAY
İmar Ve İskan Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
FAHRETTİN KURT
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
FAHRETTİN ULAŞ
İktisat Ve Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
FAHRİ BELEN (MEHMET FAHRETTİN BELEN)
Bayındırlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU)
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
FAİK KURDOĞLU
Ziraat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Tarım Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
FAİK ÖZTRAK
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
FAKIBABA Ahmet Eşref
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
FARUK BAL
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
FARUK ÇELİK
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
FARUK NAFIZ ÖZAK
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN)
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı Ve Dışişleri Bakanı Vekili - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
İçişleri Bakanı Ve Dışişleri Bakanı Vekili - Millet Meclisi 2. Dönem
FATİN RÜŞTÜ ZORLU
Devlet Vekili Başvekil Yardımcısı Ve Milli Müdafaa Vekil Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Hariciye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Hariciye Vekili Ve Maarif Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
FAZIL ŞERAFETTİN BÜRGE (DR.)
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
FEHİM ADAK
Bayındırlık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ticaret Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
FEHMİ ALPASLAN (HASAN FEHMİ ALPASLAN)
Adalet Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Adalet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Adalet Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
FENNİ İSLİMYELİ
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Ticaret Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
FERDA GÜLEY (HASAN FERDA GÜLEY)
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
FERİT ALPİSKENDER (ABDURRAHMAN FERİT ALPİSKENDER)
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
FERİT BEY (AHMET FERİT TEK)
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Dahiliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
FERİT MELEN
Maliye Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Maliye Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Milli Savunma Bakanı Ve Başbakan Vekili - Millet Meclisi 3. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
FETHİ ÇELİKBAŞ
Devlet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İktisat Ve Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İşletmeler Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Sanayi Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Sanayi Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
FEVZİ AYTEKİN
Çevre Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Çevre Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Devlet Bakanı Ve İçişleri Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İçişleri Bakanı Ve Devlet Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK)
Müdafaa-i Milliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili Ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
İcra Vekilleri Heyeti Reisi - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
FEVZİ UÇANER
Münakalat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
FEYZİ BEY (FEYZİ PİRİNÇCİOĞLU)
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Nafıa Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Nafıa Vekili Ve İktisat Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
FİKRET GÜNDOĞAN
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
FİKRET ÜNLÜ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
FUAD BEY*
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
FUAT BEY (DR. FUAT UMAY)
Sıhhiye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
FUAT ÇAY
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ)
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Hariciye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Hariciye Vekili Ve Milli Müdafaa Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
FUAT SİRMEN
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL
Milli Müdafaa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
GENERAL NACİ TINAZ
Milli Müdafaa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA)
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
GÜL Abdulhamit
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
GÜLDAL AKŞİT
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
GÜLER İLERİ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
GÜNDÜZ ÖKÇÜN (AHMET GÜNDÜZ ÖKÇÜN)
Dışişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Dışişleri Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
GÜNEŞ ÖNGÜT
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
GÜNEŞ TANER
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
GÜRHAN TİTREK
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Ticaret Bakanı Vekili - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ticaret Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Milli Eğitim Bakanı Vekili - Millet Meclisi 3. Dönem
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
HADİ HÜSMAN
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
HADİ HÜSMAN (ABDULHADİ HÜSMAN)
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili Ve İktisat Ve Ticaret Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
HAFIZ MEHMET BEY (HAFIZ MEHMED ENGİN)
Adliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
HAFIZ MEHMET BEY (MEHMET İZZET EYÜPOĞLU)
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
HAKAN TARTAN
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
HAKKI BEHİÇ BEY (HAKKI BEHİÇ BAYİÇ)
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
HAKKI GEDİK (İSMAİL HAKKI GEDİK)
İşletmeler Bakanı - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 9. Dönem
İşletmeler Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU)
İçişleri Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
HALİL AYAN
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
HALİL BAŞOL
Ticaret Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
HALİL ÇULHAOĞLU
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
HALİL İBRAHİM ÖZSOY
Sağlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
HALİL ÖZYÖRÜK
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
HALİL ŞIVGIN
Sağlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
HALİT NAZMİ KEŞMİR
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
HALUK ŞAMAN
Basın Yayın Ve Turizm Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Devlet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Çalışma Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Çalışma Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
HAMDİ ÜÇPINARLAR (AHMET HAMDİ ÜÇPINARLAR)
Çevre Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
HAMDULLAH SUPHİ BEY (HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER)
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
HASAN AKSAY
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
HASAN AKYOL
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
HASAN ALİ YÜCEL
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
HASAN BEY (HASAN SAKA)
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maliye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
İktisat Vekili Ve Maliye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
HASAN CELAL GÜZEL
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER)
Milli Savunma Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Adalet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Adalet Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Adalet Bakanı Ve Turizm Ve Tanıtma Bakan Vekili - Millet Meclisi 2. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
HASAN EKİNCİ
Orman Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Orman Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
Orman Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
HASAN ESAT IŞIK
Milli Savunma Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 13. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ)
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Ziraat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Ziraat Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
HASAN FEHMİ GÜNEŞ
İçişleri Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
HASAN GEMİCİ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
HASAN MENEMENCİOĞLU
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
HASAN POLATKAN
Maliye Bakanı Ve İçişleri Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Çalışma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Çalışma Bakanı Ve Bayındırlık Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
HASAN SAKA
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
HASAN ŞEVKET ADALAN
Bayındırlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Maliye Bakanı Gümrük Ve Tekel Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
HASAN TAHSİN BANGUOĞLU
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
HASAN UFUK SÖYLEMEZ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
HAYATİ YAZICI
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
HAYDAR ÖZALP
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
HAYRETTİN ERKMEN
Çalışma Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Çalışma Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Çalışma Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
İmar Ve İskan Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Dışişleri Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Dışişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Dışişleri Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (MEHMET HAYRETTİN NAKİBOĞLU)
İmar Ve İskan Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı Ve Milli Eğitim Bakanı Vekili - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı Vekili Ve İmar İskan Bakanı Vekili - Millet Meclisi 3. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
HAYRİ MUMCUOĞLU
İmar Ve İskan Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Adalet Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Adalet Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
HIFZI OĞUZ BEKATA
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
İçişleri Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Milli Savunma Bakanı Vekili - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HİKMET BEY (HİKMET BAYUR)
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
HİKMET ÇETİN
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
HİKMET SAMİ TÜRK
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
HİKMET ULUĞBAY
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
HİLMİ BEY (HİLMİ URAN)
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER)
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
HİLMİ İNCESULU
Milli Eğitim Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HİLMİ İŞGÜZAR
Sosyal Güvenlik Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sosyal Güvenlik Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
HÜDAİ ORAL
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HÜSAMETTİN ATABEYLİ (SÜLEYMAN HÜSAMETTİN ATABEYLİ)
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı Vekili - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Devlet Bakanı Ve Milli Savunma Bakanı Vekili - Millet Meclisi 2. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
HÜSAMETTİN ÖRÜÇ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
HÜSAMETTİN ÖZKAN (HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN)
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
HÜSEYİN ATAMAN
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Adliye Vekili Ve Dahiliye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
HÜSEYİN CAHİT ARAL
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR
Çalışma Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
HÜSEYİN ÇELİK
Kültür Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN
Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
HÜSEYİN ÖZALP
Orman Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Orman Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
HÜSNÜ ÇAKIR
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
HÜSNÜ YUSUF GÖKALP
Tarım Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
IŞIK Fikri
Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem
IŞILAY SAYGIN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
IŞIN ÇELEBİ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İBRAHİM CELALETTİN UZER
İmar Ve İskan Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İBRAHİM GÜRDAL
Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM
Milli Eğitim Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN
Orman Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
İBRAHİM ÖZDEMİR
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY)
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İBRAHİM TEKİN
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Ve Çalışma Bakanı Vekili - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
İBRAHİM TEZ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
İHSAN BEY (İHSAN ERYAVUZ)
Bahriye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
İHSAN GÜRSAN
Maliye Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Ticaret Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Maliye Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL
Dışişleri Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Çalışma Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Dışişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Dışişleri Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Dışişleri Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Dışişleri Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
İHSAN ŞEREF DURA
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İHSAN TOPALOĞLU
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM)
Tarım Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Tarım Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Tarım Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
İLHAMİ SANCAR
Milli Savunma Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İLHAN AKÜZÜM
Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
İLHAN AŞKIN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
İLYAS KARAÖZ
Tarım Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Tarım Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
İLYAS SEÇKİN
Bayındırlık Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı Devlet Bakanı Vekili - Millet Meclisi 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
İçişleri Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İMDAT SÜTLÜOĞLU
Çevre Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
İMREN AYKUT
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Çevre Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İRFAN BARAN
Adalet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Adalet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İRFAN ÖZAYDINLI
İçişleri Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
İSA HİSAN BİNGÖL
Orman Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Orman Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Orman Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR)
Adalet Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Adalet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Adalet Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
İSMAİL CEM
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
İSMAİL FAZIL PAŞA (İSMAİL FAZIL CEBESOY)
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
İSMAİL HAKK TEKİNEL
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İSMAİL HAKKI BİRLER
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 13. Dönem
İSMAİL KAHRAMAN
Kültür Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İSMAİL MÜFTÜOĞLU
Adalet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Adalet Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
İSMAİL ÖZDAĞLAR
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER)
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
İSMAİL SAFA GİRAY
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
İSMET ATTİLA
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Maliye Ve Gümrük Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Tarım Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İSMET BEY (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ)
Erkan-ı Harbiyei Umumiye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ)
Hariciye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Başbakan - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İSMET ÖZARSLAN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
İSMET PAŞA (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ)
Hariciye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Başvekil Ve Hariciye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Hariciye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN)
Gençlik Ve Spor Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Maliye Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gençlik Ve Spor Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Maliye Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Başbakan Yardımcısı Ve Mili Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY)
Kültür Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Kültür Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
İZZET AKÇAL
Devlet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
KAMİL OCAK (MEHMET KAMİL OCAK)
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
KÂMRAN EVLİYAOĞLU
Basın Yayın Ve Turizm Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
KAMRAN İNAN
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Ve Adalet Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
KAMURAN EVLİYAOĞLU
Basın Yayın Ve Turizm Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
KASIM GÜLEK
Bayındırlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
KAYA ERDEM (İSMET KAYA ERDEM)
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
KAZIM OKSAY
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP)
Müdafaa-i Milliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
KAZIM YURDAKUL
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
KEMAL AKKAYA
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı Ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
KEMAL DEMİR
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
KEMAL SATIR (İSMAİL KEMAL SATIR)
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakan Vekili - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
KEMAL UNAKITAN
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
KEMAL ZEYTİNOĞLU
Bayındırlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Bayındırlık Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
KEMALİ BAYAZIT
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
KENAN BULUTOĞLU
İşletmeler Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İşletmeler Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
KENAN YILMAZ
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
KORAY AYDIN
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
KORKUT ÖZAL
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
KÖKSAL TOPTAN
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
KÜRŞAD TÜZMEN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Çevre Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
LEBİT YURDOĞLU
Köyişleri Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Köyişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
LUTFULLAH KAYALAR
Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
LÜTFİ DOĞAN
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
LÜTFİ KIRDAR
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
LÜTFÜ ESENGÜN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
LÜTFÜ TOKOĞLU
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
M. SABRİ BEY (MEHMET SABRİ TOPRAK)
Ziraat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
MACİT ZEREN
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
MAHMUT CELAL BEY (MAHMUT CELAL BAYAR)
Hariciye Vekaleti Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Hariciye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
İktisat Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
MAHMUT ERDİR
Tarım Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Tarım Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT)
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP
Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MAHMUT ÖZDEMİR
Yerel Yönetim Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Yerel Yönetim Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
MAHMUT TÜRKMENOĞLU
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
MAHMUT VURAL
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MALİK YOLAÇ
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MAZHAR BEY (MAZHAR GERMEN) (DR.)
Sıhhiye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
MEHMET ALİ ŞAHİN
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
MEHMET ALİ YILMAZ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET ALTINSOY
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET ARİF DEMİRER
Münakalat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
MEHMET ATIF BENDERLİOĞLU
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
MEHMET AYDIN
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
MEHMET BAHATTİN YÜCEL
Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET BATALLI
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET CAN
Adalet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Adalet Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
MEHMET CAVİT KAVAK
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET CELALETTİN SİREN
Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
MEHMET CEMİL BENGÜ
Devlet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili Ve Adliye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili Ve Maarif Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili Ve Ziraat Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
MEHMET DÖNEN
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET ERSİN FARALYALI
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET GÖLHAN
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET GÜLCEGÜN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET HALİT DAĞLI
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Orman Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET HAYRİ MUMCUOĞLU
Adalet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MEHMET HİLMİ GÜLER
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
MEHMET İHSAN GÜRSAN
Maliye Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ticaret Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MEHMET İHSAN TOPALOĞLU
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MEHMET İLHAMİ SANCAR
Milli Savunma Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
MEHMET İZMEN
Tarım Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Tarım Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
MEHMET KAHRAMAN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET KAZIM DİNÇ
Sağlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET KEÇECİLER
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 18. Dönem
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
MEHMET KEMAL AĞAR
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET MEDENİ BERK
İmar Ve İskan Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
İmar Ve İskan Vekili Ve Maliye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
MEHMET MEHDİ EKER
Tarım Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Tarım Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
MEHMET MOĞULTAY
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET MUHLİS ETE
Ekonomi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İşletmeler Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Ticaret Bakanı Ve Basın Yayın Ve Turizm Bakanı Vekili - Millet Meclisi 1. Dönem
Ticaret Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MEHMET NECAT ELDEM
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
MEHMET ORHAN TUĞRUL
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MEHMET ÖZGÜNEŞ
Devlet Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
MEHMET RECAİ KUTAN
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET SAĞLAM
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET SALİH YILDIRIM
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MEHMET SELAHİTTİN KILIÇ
Bayındırlık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Sanayi Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Bayındırlık Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
MEHMET ŞİMŞEK
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Adliye Vekili Ve Hariciye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Hariciye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Başvekil Vekili Ve Hariciye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Hariciye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
MEHMET TAHİR KÖSE
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET TAHİR KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MEHMET TOPAÇ
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
MEHMET TURGUT
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK)
Dahiliye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maarif Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Maarif Vekili Ve Maliye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Maliye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
MEHMET VEHBİ DİNÇERLER
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
MEHMET YAZAR
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Milli Savunma Bakanı Ve Dışişleri Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
MEHMET YÜCELER
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
MEHMET ZİYATTİN TOKAR
Çevre Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MELDA BAYER
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
MERAL AKŞENER
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
METE TAN
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
METİN BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
METİN EMİROĞLU
Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
METİN GÜRDERE
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
METİN MUSAOĞLU
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
METİN ŞAHİN
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
MUAMMER ÇAVUŞOĞLU
Münakalat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
MUAMMER ERTEN
Sanayi Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Sanayi Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MUHAMMET KELLECİ
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MUHİDDİN GÜVEN
İmar Ve İskan Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MUHLİS BEY (MUHLİS ERKMEN)
Ziraat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Ziraat Vekili Ve Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
MUHLİS ERKMEN
Ziraat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Ziraat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
MUHTAR BEY (AHMET MUHTAR CİLLİ)
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
MUKADDER ÖZTEKİN
İçişleri Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı Ve Milli Eğitim Bakan Vekili - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
MURAT BAŞESGİOĞLU
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
MUSA DEMİRCİ
Tarım Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MUSA KAZIM EFENDİ (MUSA KAZİM ONAR)
İkinci Reis Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE
Gençlik Ve Spor Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gençlik Ve Spor Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA)
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
MUSTAFA DEMİR
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
MUSTAFA FEHMİ EFENDİ (MUSTAFA FEHMİ GERÇEKER)
Şeriye Ve Efkaf Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Şeriye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Şeriye Ve Efkaf Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (MUSTAFA FEVZİ SARHAN)
Şeriye Vekili (diyanet İşleri Bakanı) - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
MUSTAFA GÜLCÜGİL
İçişleri Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN
Sağlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MUSTAFA KALEMLİ
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Orman Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Orman Bakanı Ve İçişleri Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
MUSTAFA KEMAL ERKOVAN
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
MUSTAFA KUL
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
MUSTAFA MACİT ZEREN
Ticaret Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL)
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Mübadele İmar Ve İskan Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Mübadele İmar Ve İskan Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
MUSTAFA OK
Köyişleri Ve Kooperatifler Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Ve Kooperatifler Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
MUSTAFA RAHMİ BEY (MUSTAFA RAHMİ KÖKEN)
Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Ticaret Vekili Ve Ziraat Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
MUSTAFA ŞEREF BEY (MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN)
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR)
Tarım Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Çevre Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
MUSTAFA TINAZ TİTİZ
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Kültür Ve Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
Milli Eğitim Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
MUSTAFA YILMAZ
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
MUZAFFER KURBANOĞLU
Devlet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Devlet Vekili Ve Münakalat Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Münakalat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU)
Kültür Ve Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
MÜMTAZ ÖKMEN
Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
MÜMTAZ SOYSAL (OSMAN MÜMTAZ SOYSAL)
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
MÜMTAZ TARHAN
Çalışma Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
MÜNİR BİRSEL
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
İşletmeler Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
MÜNİR HÜSREV GÖLE
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
NAFİZ KÖREZ
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
NAFİZ KURT
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Tarım Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Tarım Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
NAHİT MENTEŞE
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ve Ulaştırma Bakanı Vekili - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU)
Ticaret Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
NAMIK GEDİK
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Dahiliye Vekili Ve Hariciye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
NAMIK KEMAL ZEYBEK
Kültür Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
NAMİ ÇAĞAN
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
NAZMİ TOPÇUOĞLU
Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
NECATİ ÇELİK
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
NECDET MENZİR
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
NECDET UĞUR
Milli Eğitim Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
NECMETTİN CEVHERİ
Adalet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Tarım Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
NECMETTİN ERBAKAN
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Millet Meclisi 4. Dönem
NECMETTİN SADAK (SADIK NECMETTİN SADAK)
Dışişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
NECMİ ÖKTEN (RECEP NECMETTİN ÖKTEN)
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NEDİM ÖKMEN
Tarım Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Maliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Ziraat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Ziraat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
NEJAT ARSEVEN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
NEŞET AKMANDOR
Milli Savunma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
NEVZAT AYAZ
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
NEVZAT ERCAN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Orman Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
NİHAD KÜRŞAD
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NİHAT ERGÜN
Sanayi Ve Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
NİHAT ERİM
Bayındırlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
NİHAT İYRİBOZ
Tarım Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
NİHAT KİTAPÇI
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
NİHAT KÜRŞAT
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
NİHAT MATKAP
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
NİHAT REŞAT BELGER
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
NİHAT SU
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
NİMET ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
NUMAN MENEMENCİOĞLU
Hariciye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Hariciye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
NURETTİN ARDIÇOĞLU
Basın Yayın Ve Turizm Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Basın Yayın Ve Turizm Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
NURETTİN OK
İmar Ve İskan Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
NURİ BAYAR (NURİ KEMAL BAYAR)
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
NURİ KODAMANOĞLU (MEHMET NURİ KODAMANOĞLU)
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
NURİ ÖZSAN (MEHMET NURİ ÖZSAN)
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Çalışma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Çalışma Bakanı Ve Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Çalışma Bakanı Ve İşletmeler Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
NURULLAH ESAT SÜMER
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
Dışişleri Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
NÜVİT YETKİN (MAHMUT NÜVİT YETKİN)
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
OĞUZHAN ASİLTÜRK
İçişleri Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
OKTAY AGAH GÜNER
Ticaret Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Kültür Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
OKTAY VURAL
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
ONUR KUMBARACIBAŞI (ONUR ÇETİN KUMBARACIBAŞI)
Bayındırlık Ve İskan Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ORHAN ALP
Bayındırlık Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
ORHAN BİRGİT
Turizm Ve Tanıtma Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
ORHAN CEMAL FERSOY
Milli Eğitim Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
ORHAN DENGİZ
Milli Eğitim Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
ORHAN EREN
Devlet Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İçişleri Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU)
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ORHAN KÜRÜMOĞLU (MEHMET ORHAN KÜRÜMOĞLU)
Köyişleri Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
ORHAN OĞUZ
Milli Eğitim Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
ORHAN ÖZTRAK
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı Ve Maliye Bakanı Vekili - Millet Meclisi 1. Dönem
İçişleri Bakan Vekili Ve Gümrük Ve Tekel Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
ORHAN TUĞRUL
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
OSMAN DURMUŞ
Sağlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
OSMAN KAPANİ
Devlet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
OSMAN PEPE
Orman Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Çevre Ve Orman Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Adalet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
ÖMER BARUTÇU
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
ÖMER DİNÇER
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
ÖMER LÜTFİ BEY (ÖMER LÜTFİ YASAN)
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Nafıa Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
ÖMER ORHAN ALP
Bayındırlık Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Bayındırlık Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
ÖMER UCUZAL
Adalet Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
ÖNDER SAV
Çalışma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
ÖZER DERBİL
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
RAİF AYBAR
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
RAİF KARADENİZ
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Ticaret Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
RAMAZAN MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY)
Hariciye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Nafıa Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
İcra Vekilleri Heyeti Reisi - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Ve Hariciye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Hariciye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
RECAİ İSKENDEROĞLU
İmar Ve İskan Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
İmar Ve İskan Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
RECEP AKDAĞ
Sağlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Sağlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER)
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
RECEP ÖNAL
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
REFAİDDİN ŞAHİN
Tarım Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
REFET BEY (REFET CANITEZ)
Mübadele İmar Ve İskan Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
REFET BEY (REFET PAŞA) (İBRAHİM REFET BELE)
Dahiliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Dahiliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Milli Müdafaa Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Müdafaa-i Milliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
İmar Ve İskan Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
REFET SEZGİN
Devlet Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM)
Sıhhiye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
REFİK BEY (REFİK SAYDAM)
Sıhhiye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Sıhhiye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
Başvekil Vekili Ve Sıhhat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
REFİK ŞEVKET BEY (MEHMET REFİK İNCE)
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
REFİK ŞEVKET BEY (REFİK ŞEVKET İNCE)
Adliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
REFİK ŞEVKET İNCE (MEHMET REFİK İNCE)
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
REŞAT ŞEMSETTİN SİRER
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
Çalışma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
REŞİT GALİP BEY (DR.) (MUSTAFA REŞİT BAYDUR)
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Dönem
RIFKI DANIŞMAN
Kültür Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Kültür Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
RIFKI SALİM BURÇAK
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Milli Eğitim Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
RIZA AKÇALI
Çevre Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR)
Hariciye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Hariciye Vekaleti Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Hariciye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Sıhhiye Ve Muaveneti İçtimaiye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Sıhhiye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Sıhhiye Vekili Ve Hariciye Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Sıhhiye Ve Muaveneti İçtimaiye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Sıhhiye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 2. Dönem
RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA)
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
Adliye Vekili - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 1. Dönem
RİFAT ÖÇTEN
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
RİFAT SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU
Adalet Bakanı - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 9. Dönem
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Adalet Bakanı Ve Dışişleri Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
SABAHATTİN ÖZBEK (AHMET SABAHATTİN ÖZBEK)
Ulaştırma Bakanı Ve Mili Eğitim Bakanı Vekili - Millet Meclisi 3. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
SABİT BATUMLU
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
SABİT OSMAN AVCI
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
SABRİ BEY (MEHMET SABRİ TOPRAK)
Ziraat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
SABRİ TEKİR
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
SACİT GÜNBEY
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. Dönem
SADETTİN BİLGİÇ
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
SADETTİN TANTAN
İçişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
SADIK KUTLAY
İmar Ve İskan Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı - TBMM Birleşik Toplantı 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ticaret Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Ticaret Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK)
Çalışma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
Çalışma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Dönem
SADİ KONUK (DR.)
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
SADİ SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
SADULLAH ERGİN
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
SAFFET ARIKAN
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
Milli Müdafaa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
SAFFET SERT
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU)
Adalet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Basın Yayın Ve Turizm Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Adalet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
İçişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SAİT NACİ ERGİN
Maliye Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ)
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
SAMET AĞAOĞLU (ABDÜSSAMET AĞAOĞLU)
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Kapalı Oturum ( Gizli Celse ) 9. Dönem
Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Çalışma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İşletmeler Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Devlet Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Sanayi Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
SAMİ GÜÇLÜ
Tarım Ve Köyişleri Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU)
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
Maarif Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
SEBATİ ATAMAN
Koordinasyon Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Koordinasyon Vekili Ve Sanayi Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Sanayi Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI)
Adalet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Adalet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SELAHATTİN BABÜROĞLU
İmar Ve İskan Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
SELAHATTİN CİZRELİOĞLU
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
SELİM SARPER (SELİM RAUF SARPER)
Dışişleri Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Dışişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SELMA ALİYE KAVAF
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem
SEYFİ KURTBEK
Milli Savunma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
SEYFİ OKTAY (MEHMET SEYFİ OKTAY)
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK)
Köyişleri Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı Ve İçişleri Bakanı Vekili - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Köyişleri Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Çalışma Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Ulaştırma Bakanı - Millet Meclisi 2. Dönem
Çalışma Bakanı - Millet Meclisi 3. Dönem
Çalışma Bakanı Ve Adalet Bakanı Vekili - Millet Meclisi 3. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *)
Adliye Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
SEZAİ ERGUN
Gençlik Ve Spor Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SIRRI ATALAY
Adalet Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Adalet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SIRRI BEY (HÜSEYİN SIRRI BELLİOĞLU)
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem
SIRRI DAY
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. Dönem
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
SITKI YIRCALI (İBRAHİM SITKI YIRCALI)
Gümrük Ve Tekel Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İşletmeler Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İşletmeler Bakanı Ve Gümrük Ve Tekel Bakanı Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 9. Dönem
İktisat Ve Ticaret Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. Dönem
Basın Yayın Ve Turizm Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
Basın Yayın Ve Turizm Vekili Ve Sanayi Vekaleti Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. Dönem
SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (ALİ SUAT ÜRGÜPLÜ)
Gümrük Ve İnhisarlar Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. Dönem
SUAT SEREN
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
SUDİ NEŞE TÜREL
Devlet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem
SÜLEYMAN ARİF EMRE
Devlet Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Devlet Bakanı - Millet Meclisi 4. Dönem
SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL)
Başbakan - Millet Meclisi 2. Dönem
SÜLEYMAN SIRRI BEY (SÜLEYMAN SIRRI ARAL)
Nafıa Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem
SÜLEYMAN SUAT SEREN
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
SÜMER ORAL
Sosyal Güvenlik Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem
Sosyal Güvenlik Bakanı - Millet Meclisi 5. Dönem
Maliye Ve Gümrük Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
Maliye Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem
ŞAHİN ULUSOY
Turizm Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. Dönem
ŞAKİR BEY (MEHMET ŞAKİR KESEBİR)
İktisat Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem
İktisad Vekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem
ŞAKİR ŞEKER
Adalet Bakanı - Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem
ŞEFİK İNAN (OSMAN ŞEFİK İNAN)
Maliye Bakanı - Millet Meclisi 1. Dönem
Maliye Bakanı - Cumhuriyet Senatosu 1. Dönem