KOMİSYON TUTANAKLARI SORGULAMA
İHTİSAS KOMİSYONLARI
ADALET KOMİSYONU
ANAYASA KOMİSYONU
      ANAYASA ALT KOMISYONU
      ANAYASA VE ADALET KOMISYONLARI ÜYELERINDEN KURULU KARMA ALT KOMISYONU
      ANAYASA VE ADALET KOMISYONLARI ÜYELERINDEN KURULU KARMA KOMISYON
      ANAYASA VE ADALET KOMISYONLARI ÜYELERINDEN KURULU KARMA KOMISYON HAZIRLIK KOMISYONU
AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
ÇEVRE KOMİSYONU
      ÇEVRE ALT KOMISYONU
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
      YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR ALT KOMISYONU
DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU
DİLEKÇE KOMİSYONU
      ARAÇ MUAYENE İSTASYONUNDA BOZUK PARA ÜSTÜ ALMAMAKTAN YA DA ALAMAMAKTAN KAYNAKLANAN SORUNUN ÇÖZÜMÜYLE İLGILI KURULAN ALT KOMISYON
      ASKERI OKULLARDA AYRIMCILIĞA UĞRADIKLARI, HAKSIZ OLARAK İLIŞKILERININ KESILDIĞI İDDIA EDILEREK KANUNUN ARAŞTIRILMASI ASKERI OKULLARLA İLIŞIĞI KESILENLERIN TAZMINAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AZALTILMASI/KALDIRILMASI KARARI ILE KURULAN ALT KOMISYON
      BANKACILIK ALT KOMISYONU
      DEVRE MÜLK VE DEVRE TATIL SEKTÖRLERINDE YAŞANAN MAĞDURIYET İDDIALARININ ARAŞTIRILMASI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI ALT KOMISYONU
      DILEKÇE ALT KOMISYONU
      DILEKÇE KOMISYONU İLE İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMISYONU ÜYELERINDEN KURULU KARMA KOMISYONU
      DILEKÇE KOMISYONU ILE İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMISYONU ÜYELERINDEN KURULU KARMA ALT KOMISYONU
      ENGELLI SAĞLIK KURULU RAPORUNDA ENGELLILIK ORANINA HEREDITER ANJIYOÖDEM HASTALIĞININ DÂHIL EDILMESINE DAIR BAŞVURUYU İNCELEMEK ÜZERE KURULAN ALT KOMISYON
      EVLILIK/İZDIVAÇ PROGRAMLARININ AILE KURUMUNA OLUMSUZ ETKILERININ ARAŞTIRILMASI VE ALINABILECEK ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI ALT KOMISYONU
      FOREX PIYASASINDAKI MAĞDURIYETLERIN İNCELENMESI ALT KOMISYONU
      GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASININ ARAŞTIRILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASINI İNCELEME ALT KOMISYONU
      KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLI VEYA ENGELLI YAKINI OLAN İŞÇILERIN YER DEĞIŞTIRME VE YILLIK İZINLERINI İSTEDIKLERI TARIHLERDE KULLANABILMELERI TALEBINI İÇEREN DILEKÇELER HAKKINDA KURULAN ALT KOMISYON
      MESLEKI EĞITIM KAPSAMINDA STAJ GÖREN ÖĞRENCILERE ÜCRET ÖDENMESINDEKI SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI VE ALINABILECEK ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI ALT KOMISYONU
      OBEZITE İLE MÜCADELE YÖNTEMLERI VE CERRAHI UYGULAMADAKI MALPRAKTIS İDDIALARIN ARAŞTIRILMASI VE ALINABILECEK ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI ALT KOMISYONU
      ÖN ÖDEMELI GAYRIMENKUL SATIŞLARINDA YAŞANILAN SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI VE ALINABILECEK ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI ALT KOMISYONU
      SOSYAL KOOPERATIFÇILIK KAPSAMINDA İSRAFIN ÖNLENMESINE YÖNELIK UYGULAMALARIN ARAŞTIRILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI ALT KOMISYONU
      ŞEHIR MERKEZLERINDEKI İŞLEK CADDELERIN TRAFIK SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI VE ALINABILECEK ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI ALT KOMISYONU
GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU
İÇİŞLERİ KOMİSYONU
      İÇIŞLERI ALT KOMISYONU
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
      AVRUPA'DA YÜKSELEN IRKÇILIK VE İSLAMOFOBI İNCELEME VE ARAŞTIRMA ALT KOMISYONU
      BATI ÜLKELERINDEKI İSLAM DÜŞMANLIĞINI İNCELEME ALT KOMISYONU
      CEZA VE İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERI İNCELEME ALT KOMISYONU
      ÇOCUK HAKLARI ALT KOMISYONU
      ENGELLI HAKLARININ ARAŞTIRILMASI HAKKINDA KURULAN ALT KOMISYON
      ERMENISTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRMASI ILE BAŞLAYAN GERILIM VE ÇATIŞMA SÜRECINDE YAŞANAN HAK İHLALLERI VE TÜRKIYE'DEKI ERMENI VATANDAŞLARIMIZIN DURUMU ALT KOMISYONU
      GÖÇ VE UYUM ALT KOMISYONU
      GÖÇ VE UYUM ALT KOMISYONU ( MÜLTECI HAKLARI ALT KOMISYONU)
      HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU HAKLARI ALT KOMISYONU
      İNSAN HAKLARI ALT KOMISYONU
      İSRAIL'IN İŞGAL ALTINDA TUTTUĞU DOĞU KUDÜS, BATI ŞERIA VE ABLUKA ALTINDAKI GAZZE'DE YAŞAYANLARLA BIR BÜTÜN HÂLINDE FILISTINLILERE UYGULADIĞI AYRIMCILIK POLITIKALARI, İNSAN HAKLARI VE ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK İHLALLERININ İNCELENMESI ALT KOMISYONU
      İŞÇI SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞINI İNCELEME ALT KOMISYONU
      KADINA VE AILE BIREYLERINE YÖNELIK ŞIDDETIN İNCELENMESI AMACIYLA KURULAN ALT KOMISYON
      MAĞDUR HAKLARI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR YAPMAK ÜZERE KURULAN ALT KOMISYON
      ŞIRNAK İLI ULUDERE İLÇESI IRAK SINIRINDA YAPILAN HAVA HAREKÂTI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYLARININ İNCELENMESINE YÖNELIK ALT KOMISYON
      TERÖR VE ŞIDDET OLAYLARI KAPSAMINDA YAŞAM HAKKI İHLALLERININ İNCELENMESINE YÖNELIK KURULAN ALT KOMISYON
      TUNCELI İLI HOZAT İLÇESINDEKI FIŞLEME İDDIALARININ ARAŞTIRILMASI İÇIN KURULAN ALT KOMISYON
      TÜRKIYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TASARISI ALT KOMISYONU
      TÜRKIYE'DE BULUNAN MÜLTECILER, SIĞINMACILAR VE YASADIŞI GÖÇMENLERIN SORUNLARINININ İNCELENMESI AMACIYLA KURULAN ALT KOMISYON
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
      " HER ALANDAKI KADIN İSTIHDAMININ ARTTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI" KONULU ALT KOMISYON
      " KADIN ERKEK FIRSAT EŞITLIĞI VE ANAYASA" KONULU ALT KOMISYON
      " TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞINDE MEDYANIN ROLÜ" KONULU ALT KOMISYON
      " TOPLUMSAL CINSIYETE DUYARLI BÜTÇELEME" KONULU ALT KOMISYON
      BAŞTA KIZ ÇOCUKLARI OLMAK ÜZERE GENÇLERIN BILIM, TEKNOLOJI, MATEMATIK VE MÜHENDISLIK ALANLARINA YÖNLENDIRILMESI KONULU ALT KOMISYON
      İSTANBUL SÖZLEŞMESININ ETKIN UYGULANMASI VE İZLENMESI KONULU ALT KOMISYON
      KADIN ERKEK FIRSAT EŞITLIĞI ALT KOMISYONU
      KADIN İSTIHDAMININ ARTTIRILMASI, KADIN GIRIŞIMCILIĞININ, KOOPERATIFÇILIĞININ GÜÇLENDIRILMESI VE DESTEKLENMESI KAPSAMINDA MEVCUT SORUNLARIN TESPITI VE ÇÖZÜM ÖNERILERININ BELIRLENMESI ALT KOMISYONU
      KADINLARIN İŞ VE AILE YAŞAMLARININ UYUMLAŞTIRILMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TESPITI VE ÇÖZÜM ÖNERILERININ BELIRLENMESI ALT KOMISYONU
      KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDIRILMESI VE KIRSALDA KADIN GIRIŞIMCILIĞININ DESTEKLENMESI KONULU ALT KOMISYON
      TÜRKIYE'DE YAŞAYAN ENGELLI KADINLAR ILE ENGELLILERE BAKMAKTA OLAN KIŞILERIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI KONULU ALT KOMISYON
      YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞI OLAN VE VATANDAŞLIKTAN İZINLE ÇIKMIŞ KADINLARIN VE AILELERININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI KONULU ALT KOMISYON
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU
      KİT ALT KOMİSYONU
MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
      MILLI EĞITIM ALT KOMISYONU
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
      PLAN VE BÜTÇE ALT KOMISYONU
      SAYIŞTAY BAŞKANI VE ÜYELERI ÖN SEÇIM GEÇICI KOMISYONU
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
      SAĞLIK ALT KOMISYONU
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
      SANAYI ALT KOMISYONU
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
      TARIM ALT KOMISYONU
ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
ADANA'NIN ALADAĞ İLÇESINDE KIZ ÖĞRENCI YURDUNDA MEYDANA GELEN ELIM YANGIN VAKASININ ARAŞTIRILMASI VE BENZER ACILARIN BIR KEZ DAHA YAŞANMAMASI VE KAMUSAL EĞITIM VE BARINMA HAKLARININ TÜM ÖĞRENCILERIMIZ İÇIN GÜVENCE ALTINA ALINIP YAYGINLAŞTIRILMASI İÇIN ALINMASI GEREKEN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 392) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
AILE BÜTÜNLÜĞÜNÜ OLUMSUZ ETKILEYEN UNSURLAR ILE BOŞANMA OLAYLARININ ARAŞTIRILMASI VE AILE KURUMUNUN GÜÇLENDIRILMESI İÇIN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
ALS, SMA, DMD, MS HASTALIKLARINDA VE KESIN TEDAVISI BILINMEYEN DIĞER HASTALIKLARDA UYGULANAN TEDAVI VE BAKIM YÖNTEMLERI ILE BU HASTALIKLARA SAHIP KIŞILER VE YAKINLARININ YAŞADIKLARI SORUNLARIN VE ÇÖZÜMLERININ BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 184, 185, 281, 403, 585, 604, 734, 914, 915, 917, 920, 921) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
ALTI YAŞINDAKI BIR KIZ ÇOCUĞUNUN EVLILIK ADI ALTINDA CINSEL İSTISMARA MARUZ BIRAKILMASI OLAYININ ARAŞTIRILARAK BENZER OLAYLARIN YAŞANMAMASI VE HER TÜRLÜ ÇOCUK İSTISMARININ ÖNLENMESI İÇIN ALINMASI GEREKEN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 6818, 6819, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
BAĞCILIK SEKTÖRÜ VE ÜZÜM ÜRETICILERININ SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINACAK TEDBIRLERIN TESPIT EDILMESI MAKSADIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 135, 298, 1150, 2002, 2101, 2103, 2104, 2112, 2113) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERI SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 462, 1737, 1908, 2372, 4832, 5448, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103)
BARTIN'IN AMASRA İLÇESINDE MEYDANA GELEN MADEN KAZASININ TÜM YÖNLERIYLE ARAŞTIRILARAK BENZER KAZALARIN ÖNLENMESINE YÖNELIK TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 6598, 6599, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
BAŞTA CINSEL İSTISMAR OLMAK ÜZERE ÇOCUKLARA YÖNELIK HER TÜRLÜ İSTISMAR OLAYLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 123, 124, 125, 126) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
BAŞTA MARMARA DENIZI OLMAK ÜZERE DENIZLERIMIZDEKI MÜSILAJ SORUNUNUN SEBEPLERININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 4413, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMA KOMISYONU
BILGI TOPLUMU OLMA YOLUNDA BILIŞIM SEKTÖRÜNDEKI GELIŞMELER İLE İNTERNET KULLANIMININ ÇOCUKLAR, GENÇLER VE AILE YAPISI ÜZERINDE SOSYAL ETKILERININ ARAŞTIRILMASI AMACIYLA BIR MECLIS ARAŞTIRMA KOMISYONU (10 / 108, 155, 156, 157, 158, 159, 160) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
BILIŞIM TEKNOLOJILERI BAĞIMLILIĞININ ETKILERININ İNCELENEREK OLASI ZARARLARININ BERTARAF EDILMESI VE BU TEKNOLOJILERIN KONTROLLÜ KULLANIMININ SAĞLANMASI İÇIN YAPILMASI GEREKENLERIN SAPTANMASI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 38, 466, 494, 536, 978, 983, 984) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMA KOMISYONU
ÇÖLYAK HASTALIĞININ TEŞHIS AŞAMASININ, SEBEPLERININ, SONUÇLARININ VE BU HASTALIĞA MARUZ KALANLARA SAĞLANABILECEK YARDIMLARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERIN BELIRLENMESINE İLIŞKIN KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 518) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMA KOMISYONU
DEPREME KARŞI ALINABILECEK ÖNLEMLERIN VE DEPREMLERIN ZARARLARININ EN AZA İNDIRILMESI İÇIN ALINMASI GEREKEN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 3200, 3361, 3362, 3364, 3365) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
DOWN SENDROMU, OTIZM VE DIĞER GELIŞIM BOZUKLUKLARININ YAYGINLIĞININ TESPITI ILE İLGILI BIREYLERIN VE AILELERININ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇIN ALINMASI GEREKEN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 242, 349, 392, 394, 397, 401) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN (FETÖ/PDY) 15 TEMMUZ 2016 TARIHLI DARBE GIRIŞIMI İLE BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALIYETLERININ TÜM YÖNLERIYLE ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 276, 277, 278, 279) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖZEL HAYATIN GIZLILIĞINE YÖNELIK İHLALLERIN TESPITI VE ÖNLENMESINE İLIŞKIN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 74, 471, 472, 473, 474, 475) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
      HUKUK ALT KOMISYONU
      TEKNIK ALT KOMISYONU
HAYVANLARIN HAKLARININ KORUNMASI ILE HAYVANLARA EZIYET VE KÖTÜ MUAMELELERIN ÖNLENMESI İÇIN ALINMASI GEREKEN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 102, 461, 682, 977, 981, 982) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
KADINA YÖNELIK ŞIDDETIN SEBEPLERININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 124, 226, 320, 321, 336, 601, 637, 958, 1055, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMA KOMISYONU
KADINA YÖNELIK ŞIDDETIN SEBEPLERININ TÜM YÖNLERIYLE ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 96, 234, 409, 501, 698, 1743, 1747, 1912, 2187, 2203, 2303, 2353, 2389, 2477, 2673, 2675, 2697, 2830, 2976, 2979, 3019, 3109, 3206, 3430, 3476, 3479, 3482, 3484, 3485, 3493, 3504, 3505, 3508, 3510, 3685, 3723, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLI DEPREMLERIN SONUÇLARININ TÜM YÖNLERIYLE ARAŞTIRILMASI, DEPREME DIRENÇLI YAPI STOKUNUN OLUŞTURULMASI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ ETKINLIĞININ ARTIRILMASI İÇIN ALINMASI GEREKEN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 6996, 7004, 7005, 7006, 7007, 7009, 7010, 7024, 7026, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7050) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
KÜRESEL İKLIM DEĞIŞIKLIĞININ ETKILERININ EN AZA İNDIRILMESI, KURAKLIKLA MÜCADELE VE SU KAYNAKLARININ VERIMLI KULLANILMASI İÇIN ALINMASI GEREKEN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 77, 372, 491, 534, 693, 817, 868, 992, 1004, 1018, 1150, 1170, 1221, 1305, 1434, 1518, 1806, 1815, 1943, 2009, 2139, 2206, 2391, 2909, 2929, 3031, 3032, 3382, 3558, 3575, 3581, 3583, 3647, 3677, 3682, 3690, 3708, 3740, 3769, 3798, 3817, 3831, 3840) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
MANISA'NIN SOMA İLÇESINDE BAŞTA 13 MAYIS 2014 TARIHINDE OLMAK ÜZERE MEYDANA GELEN MADEN KAZALARININ ARAŞTIRILARAK BU SEKTÖRDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞI TEDBIRLERININ BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMA KOMISYONU
MEVSIMLIK TARIM İŞÇILERININ SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 34, 55, 679, 801, 904, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMA KOMISYONU
RABIA NAZ VATAN BAŞTA OLMAK ÜZERE ŞÜPHELI ÇOCUK ÖLÜMLERININ ARAŞTIRILMASI VE BU KONUDA ALINMASI GEREKEN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 1058, 1071, 1108, 1220, 1288, 1369, 1464, 1559, 1560) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELIK ARTAN ŞIDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMA KOMSIYONU (10 / 49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) ESAS NUMARALI ARAŞTIRMA KOMISYONU
SON YILLARDA TÜRK SPORUNDA YAŞANAN DOPING SORUNUNUN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMA KOMISYONU
TIBBI VE AROMATIK BITKI ÇEŞITLILIĞININ KORUNMASINDA, BUNLARIN ÜRETIMINDE VE PAZARLANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ILE ALINMASI GEREKEN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 361, 405, 406, 407, 410) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECININ DEĞERLENDIRILMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 576, 577, 578) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMA KOMISYONU
      TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI ALT KOMISYONU
ÜLKEMIZDE DEMOKRASIYE MÜDAHELE EDEN TÜM DARBE VE MUHTURALARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI AMACI ILE KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 236, 237, 238, 239) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI
      12 EYLÜL 1980 ASKERÎ MÜDAHALESINI ARAŞTIRMA ALT KOMISYONU
      27 MAYIS 1960 VE 12 MART 1971 ASKERÎ MÜDAHALELERINI ARAŞTIRMA ALT KOMISYONU
      28 ŞUBAT 1997 VE 27 NISAN 2007 ASKERÎ MÜDAHALELERINI ARAŞTIRMA ALT KOMISYONU
ÜSTÜN YETENEKLI ÇOCUKLARIN KEŞFI, EĞITIMLERIYLE İLGILI SORUNLARIN TESPITI VE ÜLKEMIZIN GELIŞIMINE KATKI SAĞLAYACAK ETKIN İSTIHDAMLARININ SAĞLANMASI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMA KOMISYONU
UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI VE YENI BAĞIMLILIK TÜRLERININ ARAŞTIRILARAK BAĞIMLILIĞIN NEDENLERININ VE ALINACAK TEDBIRLERIN TESPIT EDILMESI MAKSADIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 114, 365, 378, 494, 702, 884, 1423, 1431, 1442, 1449, 1597, 1787, 1808, 1949, 1955, 1970, 2056, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU
YAŞLILARIN HAYATIN ÇEŞITLI ALANLARINDA YAŞADIKLARI SORUNLARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI AMACIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 1428, 2953, 3030, 3049, 3330, 3757, 4665, 4850, 5742, 5743, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMA KOMISYONU
YURTDIŞINA KAÇIRILAN KÜLTÜR VARLIKLARIMIZIN BELIRLENEREK İADELERININ SAĞLANMASI VE MEVCUT KÜLTÜR VARLIKLARIMIZIN KORUNMASI İÇIN ALINMASI GEREKEN TEDBIRLERIN BELIRLENMESI MAKSADIYLA KURULAN MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU (10 / 601) ESAS NUMARALI MECLIS ARAŞTIRMASI KOMISYONU