Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 5. Yasama Yılı
95. Birlesim 26 Mayıs 2022 Perşembe
Ulaşmak istediğiniz sayfa aralığını giriniz
Tutanak toplam 60 sayfadır.
26 Mayıs 2022 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Nimetullah ERDOĞMUŞ

KÂTİP ÜYELER: Enez KAPLAN (Tekirdağ), İshak GAZEL (Kütahya)

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95'inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Çerkez sürgünü hakkında söz isteyen Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'e aittir.

Buyurun Sayın Aydemir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Balıkesir) - Karadeniz en çok Çerkezlere karadır. Göç değil, sürgün ve soykırım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, 1862 ve 1864 yılları arası Osmanlı topraklarına zorunlu göçün yoğun olarak yaşandığı yıllardır. Çarlık Rusyası'yla üç yüzyıl boyunca süren savaşlar sonucu atalarımız Çerkezler insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiş olan büyük Çerkez sürgünü ve soykırıma tabi tutularak kendi anayurtlarından koparılmak zorunda bırakılmış ve yüzde 80'i dünyanın dört bir yanına sürgüne gönderilmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 21 Mayıs 1864 dünya Çerkezlerinin soykırımının ve sürgünün simgesidir. Gürcü tarihçisi Simon Canaşia bölgesi Cubga'da 91 yaşında bir ihtiyarla karşılaşır. "1864'ün Mayısında neler oldu?" diye sorar. İhtiyar hem ağlar hem anlatır. "Deniz kıyısına yedi yıl boyunca vuran insan kemikleri vardı. Kargalar erkek sakallarından ve kadın saçlarından yuvalar kurarlardı. Deniz yedi yıl boyunca karpuz gibi insan kafataslarını fırlatır, kıyıya atardı." dediğini anlatır. Tarih, denizden fırlayan insan kafataslarını anlatmak zorunda kalan bir tarih olmamalıydı. Bundan sonra da olmamalıdır ki bizler Karadeniz'in buz gibi sularına ölü bebeklerini bırakan annelerin torunuyuz. Tıpkı bugün, cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeğin fotoğrafı o günleri bizlere tarif edecek en bariz örnek olmuştur.

Bütün bu yaşananlar çerçevesinde vatan, bayrak ve devlet aşkıyla büyük Türkiye'nin fertleri olan biz Çerkezler dönemin şartlarında Osmanlı topraklarında ikame edilen ecdadımın yerleştiği toprağa kanını feda etmekten çekinmediği gibi, devletimizin, hür ve bağımsız yaşamanın, inanç özgürlüğünün kıymetini bilerek güçlü bir Türkiye için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü katkıyı vermeye ve bu güzel vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak adına canımızı feda etmeye hazır olacağız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Çerkezler, Plevne Fatihi Osman Paşa, Hamidiye Kahramanı Rauf Orbay, Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı Kuşçubaşı Eşref Sencer gibi yine bu kadim topraklara Çerkezleri kabul eden Sultan Abdülaziz'in 30 Mayıs 1876 tarihinde askerî darbeyle tahttan indirilmesi ve 4 Haziranda şüpheli ölümü üzerine Abdülaziz'i tahttan indiren darbecilere haddini bildiren Çerkez Hasan ve yine 15 Temmuzun şehit kahramanlarından, sembol isimlerinden biri Erol Olçak ve oğlu Abdullah Olçak gibi bu toprakların güvenliği ve bekası için gerekirse şehit olmayı göze alırlar.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ortak mirasımız olan kültürel değerler zenginlikleriyle ayrılmaz bir mozaik oluşturmaktadır. Bugün itibarıyla Balıkesir'imizin 81 köyünde 100 bine yakın Çerkez kardeşimizle kültürel faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu değerleri ülkemizden uluslararası alana taşıyan Balıkesir'deki Orhanlı Çerkes Kültür Derneğiyle kültürel diyaloğun Türkiye ve uluslararası alanda etkileşimini ve bağların kuvvetlenmesi adına 2016, 2018 ve 2019 yıllarında Kafkasya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından misafir ettiğimiz Kafkas ekipleriyle 20 binin üzerinde katılım gerçekleştirdik ve festivaller yaptık.

Çerkesya'nın bağımsızlığı için tüm ömrünü savaş meydanlarında geçiren, bağımsız bir federe devlet olan Çerkesya'nın son lideri, devlet Başkanı Hacı Giranduk Berzeg yüz binlerce Çerkez'le vatanı terk etmek zorunda kalmış, Balıkesir'in Bandırma ilçesine yerleşmiş ve 1880 yılında burada vefat etmiştir. Bugün daimî istirahatgâhı olan Manyas Tepecik köyü mezarlığında yatan Berzeg'in mezarlığının Çerkezler için bir değere dönüştürülmesi adına Balıkesir Büyükşehir Belediyemizle çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. 11 Haziranda açılışını gerçekleştireceğimiz anma programımıza bir Çerkez olarak tüm Çerkez kardeşlerimi buradan Balıkesir'ime davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurunuz efendim.

PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Devamla) - Teşekkür ederim.

Sözlerime son verirken tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, sürgünde hayatını
1