Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 5. Yasama Yılı
7. Birlesim 14 Ekim 2021 Perşembe
Ulaşmak istediğiniz sayfa aralığını giriniz
Tutanak toplam 73 sayfadır.
IX.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 280) Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin oylaması

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Türkiye ile Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı (7/50494)

14 Ekim 2021 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Haydar AKAR

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), İshak GAZEL (Kütahya)

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7'nci Birleşimini açıyorum.(x)

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Muğla'nın yatırımları ve sorunları hakkında söz isteyen Muğla Milletvekili Sayın Yelda Erol Gökcan'a aittir.

Buyurun Sayın Gökcan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın, Muğla'nın yatırımları ve sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçim bölgem olan Muğla ve ilçelerinde yaşanan içme suyu problemleriyle ilgili söz almış bulunuyorum.

Genel Kurul çalışmaları dışında, her hafta sonu Muğla'da sahadayım; belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla, ilçe başkanlarımızla ve hemşehrilerimizle toplantılar yapıyorum. Hemşehrilerimizin Muğla'da en büyük sorunu içme suyudur, köy ve ilçelerimiz susuzluktan kırılıyor. Hemşehrilerimiz "CHP'li belediye, bizi bir damla suya muhtaç hâle getirdi." diye şikâyet ediyor. (CHP sıralarından gürültüler) Muğla'mızın tüm ilçelerinde, Menteşe, Milas, Marmaris, Datça, Bodrum, Yatağan, Fethiye, Ula, Dalaman, Ortaca, Seydikemer, Köyceğiz ve Kavaklıdere'de ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyor. Köyceğiz'in Otmanlar; Seydikemer'in Patlangıç, Dodurga, Boğaziçi ve İzzetin Mahallelerinde su sorunu had safhadadır. Menteşe ilçemizde iki aydır her gece düzenli olarak sular kesiliyor. Kavaklıdere'de Çamlıbel ve Menteşe Mahallerinde çeşmelerden su yerine çamur akıyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Datça'nın İskele Mahallesi'nde beş gündür sular kesik. Datça'nın 9 mahallesinde kanalizasyon yok, çocuklarımızın sağlığı tehlike altındadır. Muğla'mızda sular günaşırı kesiliyor, birkaç gün su verilmeyen köy ve mahallelerimiz var. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ maalesef ilgisiz ve yetersiz. Halkımız su ihtiyaçlarını açtıkları yeni artezyen kuyularından ve tankerlerle taşınan sularla kendi imkânlarıyla çözmeye çalışıyor. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi su yetersizliğinin nedeni olarak yağmurun yağmamasını ve kuraklığın artmasını bahane ediyor. Hâlbuki zamanında yatırım yapsalardı su kesintisi yaşanmayacaktı.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Üçüncü Bölüm'ünün 7'nci maddesinin (r) bendinde "Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak." görevi Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.

SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) - Büyükşehirin topladığı paraları...

YELDA EROL GÖKCAN (Devamla) - Ağustos ayında Muğla'da CHP Genel Merkezi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın çalıştayı yapmıştır. yangın çalıştayı yapacağına keşke su çalıştayı yapsaydı da Muğla'mızı susuzluktan kurtarsaydı ama nerede! (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

YELDA EROL GÖKCAN (Devamla) - Son günlerde Muğla'da gündem olan yurt konusunda da söyleyeceklerim var: Yeni açtığımız Turgutreis KYK Öğrenci Yurdu'na su ve kanalizasyonu bağlayamayan CHP'li belediye yine sınıfta kaldı. CHP'li Milletvekili Sayın Girgin yurtla ilgili yine yanlış ve yanıltıcı bilgiler verdi. Mevzuata bakarak açıklama yapmamızı söyleyen Sayın Girgin'e çağrımız şudur: Kendileri mevzuata ve CHP'li belediyeye yazdığımız yazılara tekrar baksınlar. Su ve kanalizasyonu olmayan yere iskân verilmez; bilgi sahibi olmadan da fikir sahibi olanlara duyurulur. Öncelikle su ve kanalizasyon bağlanacak sonra da iskân alınacaktır.

Sayın Girgin 27 Ağustos tarihinde MUSKİ Genel Müdürlüğü "Müracaat olduğu takdirde suyu bağlayalım demiş." şeklinde bir açıklama yaptı. 27 Ağustos tarihli o yazı şimdi elimde,
3