Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 5. Yasama Yılı
23. Birlesim 24 Kasım 2021 Çarşamba
Ulaşmak istediğiniz sayfa aralığını giriniz
Tutanak toplam 65 sayfadır.
üyeleri ve öğrencilerine açıktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2021 yılında döner sermaye gelir fazlasının yüzde 80'inin YÖK'e aktarılması, YÖK'ün bu miktara el koymasıyla açıköğretim fakülteleri sorunların üstesinden gelemez ve kendi kendini finanse edemez duruma düşmüştür. Ayrıca, açık öğretim sınav faaliyetleri 2020 yılından itibaren açık öğretim geliri kapsamında sayılmıştır. Bu ise bir sınav 50 milyon lira gibi çok yüksek ücrete mal olduğu için açıköğretim fakültelerine büyük bir yük olmaya devam etmektedir. Bir yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan yasal değişiklikler başarılı bir şekilde devam eden açıköğretim fakültesi faaliyetlerine engel olur hâle geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapılan hatayı derhâl düzeltmeli, böylece açıköğretim fakülteleri eskiden olduğu gibi başarılı çalışmalarına devam etmelidir.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - İsmail Bey, sizin mazeretiniz vardı galiba.

Buyurun.

İSMAİL OK (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Türkmeneli, Türk yurdu Kerkük'te neler oluyor? Emperyalist ABD ve AB'nin laboratuvarlarında üretilen cani, eli kanlı IŞİD terör örgütü bahanesiyle kadim Türk yurdu Kerkük PKK destekçisi Barzani güçleri tarafından işgale hazırlanılmaktadır. Kıbrıs neyse Kerkük de odur. Türkiye Cumhuriyeti devleti Kerkük'ün işgaline seyirci kalamaz. Başta Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün kurumları olmak üzere, Gazi Meclisimizi bu konuda inisiyatif almaya davet ediyorum. Kerkük Türk'tür, Türk kalacak. Ne mutlu Türk'üm diyene.

BAŞKAN - Gündem dışı 2'nci söz Uşak ilinin sorunları hakkında söz isteyen Uşak Milletvekili Özkan Yalım'a ait.

Buyurun Sayın Yalım. (CHP sıralarından alkışlar)

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Sayın Başkanım teşekkür ederim.

Yüce Divana, değerli arkadaşlarıma ve de bizi izleyen tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum.

Bugün 24 Kasım, başta Ulu Önderimiz, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Tabii ki içimizde, Parlamentoda görev yapan öğretmen arkadaşlarımız da var, öğretmen vekillerimizin de onların da aynı şekilde gününü kutluyorum.

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda bütün bakanlıkların görüşmesi yapılıyor. 2022 için Hükûmet, dolar kurunu tahmini 9 lira 27 kuruş olarak -biliyorsunuz- açıklamıştı. Ancak bugün itibarıyla bu rakamlar tutmadığından dolayı hatta rakamlar yüzde 50 daha fazla arttığından dolayı 2022 bütçesi şimdiden geçersizdir, hükümsüzdür ve kadük kalmıştır. Onun için tüm Hükûmeti ve Parlamentoyu bu konuyla alakalı uyarmak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, yap-işlet-devret modeliyle projelerimiz var. Özellikle 4 büyük projemizden bahsetmek istiyorum; bu döviz artışlarından dolayı, bu anlaşmalar dövizle yapıldığından dolayı, bu anlaşmaların hazinemize maliyetinin ne olduğuyla alakalı. Bakın, neredeyse dünyanın en popüler havalimanı hâline gelen Zafer Havalimanı: 2021 yılı yolcu garanti adeti 1 milyon 317 bin 569 kişi. İç hatlar için yolcu başına 2 euro+KDV -yüzde 8'den- yolcu başına garanti verildi yapıcı firmaya. 1 Ocak 2021'de euro kuruna göre, bakın, 1 milyon 317 bin yolcu sayısı... Neden bunun özellikle tamamını alıyorum çünkü 2021'de sadece 61 kişi dış hatları kullanmış, 1.100 kişi de -bugün itibarıyla belki 1.300, 1400 olmuştur- iç hatları kullanmış. Neredeyse verilen 1 milyon 317 bin garanti yolcu sayısının tamamı hazine tarafından, bizim ödediğimiz vergilerle, vatandaşlarımızın ödediği vergilerle ödenecek. 1 milyon 317 bin 569'u yolcu başına garanti ücretle çarpıp 1 Ocaktaki euro kuruyla da çarptığımızda 24 milyon 91 bin 906 TL yapıyordu. Bugün 24 Kasım, euro kuruna göre bu rakamı çarptığımızda tutar 37 milyona çıkıyor ve aradaki fark -değerli arkadaşlar- 13 milyon 626 bin 403 TL. Yani Ocak 2021'deki kura göre ve de bugünkü kura göre sadece normal verilen garantiden dolayı, anlaşma Türk parasıyla yapılmadığından dolayı hazineden ödeyecek olduğumuz fark 13 milyon 626 bin 403 TL.

Bitmedi... İkinci büyük projelerimizden Osmangazi Köprüsü; hani yerliydik, millîydik ya, bakın neler geliyor? Günlük 40 bin araç garantisi verildi. Tabii, kimse geçmiyor, o kadar az geçiliyor ki tutturmak imkânsız. Günlük 40 bin araç garantisi verildiğinde, çarptığımızda, bir yılda 14 milyon 600 bin araç yapıyor. 45,36 dolarla çarpıyoruz çünkü yüzde 8 KDV'si var, senelik 662 milyon 256 bin dolar yapıyor. 1 Ocak rakamlarına göre 4 milyar 913 milyon Türk lirası yapıyor; bugün, 24 Kasım itibarıyla 8 milyar 377 milyon TL yapıyor. Değerli milletvekili
2