TAM TUTANAK
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL KURUL TUTANAĞI
Tam Tutanaklar: Uzman incelemesinden geçmiş, münderecat başlıkları eklenmiş Genel Kurul tutanakları

22. DÖNEM 2. YASAMA YILI 13. BİRLEŞİM