KANUN TEKLİFİ BİLGİLERİ
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 26 / 1
Esas Numarası 2 / 808
Başkanlığa Geliş Tarihi 09/02/2016
Teklifin Başlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde Bulunan Bilumum Mebanii Resmiye ve Milliye Üzerindeki Tuğra ve Methiyelerin Kaldırılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde Bulunan Bilumum Mebanii Resmiye ve Milliye Üzerindeki Tuğra ve Methiyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun'un yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu HÜKÜMSÜZ
KANUN TEKLİFİ KOMİSYON BİLGİLERİ
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 25/02/2016 Komisyonda
KANUN TEKLİFİ İMZA SAHİPLERİ
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Zeki AYGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli İlk İmza Sahibi
Hasan KARAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Rize
Mehmet Akif YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Hikmet AYAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Rize
Haydar Ali YILDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mustafa BALOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya