Hakkında
And Parlamentosu, Bolivya, Ekvator, Kolombiya ve Peru’nun serbest ticaret alanı ve gümrük birliği oluşturmak üzere kurmuş olduğu And Topluluğu’nun danışma ve denetim organı olup, 1979 tarihinde imzalanarak 1984 yılında yürürlüğe giren Karakas Bildirgesi ile kurulmuştur. Parlamento’nun görevi, And milletlerinin yaşam kalitesini ve refahını arttıran kamu politikalarının ve başarılı devlet uygulamalarının bölgeselleştirilmesine yardımcı olmak ve üye ülkelerin mevzuatlarının uyumlaştırılması konusunda hükümetleri destekleyen çalışmalar yapmaktır. Parlamento ayrıca, üye ülkelerin vatandaşlarının toplumsal ve siyasal hayata katılımının geliştirilmesi yoluyla And milletlerinin bütünleşme sürecini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
And Parlamentosu'nun üyeleri Şili, Kolombiya, Bolivya, Ekvator ve Peru, gözlemci üyeleri ise Arjantin, Panama ve İspanya, Fas ve Türkiye’dir. Öte yandan, And Parlamentosunun tam üyelerinden olan Şili, And Topluluğunun kurucu üyelerinden biri iken 1976’da üyelikten çekilmiş, bilahare tam üye yerine ortak üye (associate member) olmuştur.
Bogota’da yerleşik olan Parlamento Sekretaryasının Şili, Bolivya, Ekvator ve Peru’da birer temsilciliği bulunmaktadır.
Üye ülkelerin temsilcileri, halklarının genel oy hakkı çerçevesinde seçilmiş temsilcileridir. Bolivya, Ekvator ve Peru’nun temsilcileri sadece And Parlamentosu’nda, Şili ve Kolombiya’nın temsilcileri ise hem milli Parlamentolarında hem de And Parlamentosu’nda görev yapmaktadır. Parlamento, bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğinde kararlar almaktadır.
Resmi dilleri İspanyolca ve İngilizcedir.