Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 'İdarenin Temsili' başlıklı 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, arabulucular tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılacak arabuluculuk davetlerinde esas alınacak iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.


Adres : TBMM Ek Hizmet Binası Atatürk Bulvarı No:153 Bakanlıklar/ANKARA

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : tbmm@hs01.kep.tr

Telefon Numaraları: 0312 420 67 12-13