Komisyon Hakkında

Milli Savunma Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren bir ihtisas komisyonudur.

27. Yasama Döneminde Komisyonun üye sayısı yirmi altı olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerinin on üçü Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna, altısı Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna, üçü Halkların Demokratik Partisi Grubuna, ikisi Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna ve ikisi İyi Parti Grubuna mensuptur. Komisyon, kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçer.

Milli Savunma Komisyonu, TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen milli güvenlik, savunma, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevli veya emekli personeline ilişkin bu personelin beslenmesi, eğitimi, özlük hakları, harcırah düzenlemeleri ile mesleğe alınma, çıkarılma veya meslekte yükselmeleri ve benzeri konulardaki kanun tekliflerini görüşmektedir.

Komisyon Hakkında Detaylı Bilgi

Türk parlamento tarihinde milli güvenlik ve savunma ile ilgili konuları görüşmek üzere özel olarak ilk komisyon 20 Eylül 1877 (8 Eylül 1293) tarihli Heye’et-i Ayan Nizamname-i Dahilisi’nin 15 inci maddesinde “Askeriyye Encümeni” adı ile kurulmuştur. Bu düzenleme öncesinde kabul edilen 13 Mayıs 1877 (1 Mayıs 1293) tarihli Hey’et-i Meb’usan Nizamname Dahilisi’nde bu konuyla ilgili özel herhangi bir komisyon kurulmamıştır. Hey’et-i Ayan Nizamname-i Dahilisi’nde Muvakkat Encümen olarak 6 encümen sayılmıştır ve bunlardan bir tanesi de Askeriyye Encümenidir. Bu düzenlemeden sonra 13 Mayıs 1877 (1 Mayıs 1293) tarihli Hey’et-i Meb’usan Nizamname Dahilisi’nde belirtilen 16 Daimi Ecümenden birisi “Askeri Encümen” ismi ile yer alırken, benzer konuları görüşmek üzere 2 Mayıs 1927 tarihli TBMM Dahili Nizamnamesi’nde “Milli Müdafaa Encümeni” ismi ile bir komisyon kurulmuştur.

Milli Birlik Komitesi döneminde T.C. Milli Birlik Komitesi İçtüzüğü’nün 6 ncı maddesinde Milli Birlik Komitesinin 4 komisyon halinde çalışacağı belirtilmiş ve bunlardan bir tanesi de “Güvenlik Komisyonu” olarak kabul edilmiştir. Milli Savunma Komisyonu bu tarihsel süreç içerisinde bugünkü adını Temsilciler Meclisi döneminde Temsilciler Meclisi İçtüzüğü’ndeki 9 uncu maddede almış ve bu maddede sayılan 16 komisyondan bir tanesi de Milli Savunma Komisyonu olmuştur. 17 Şubat 1963 tarihli Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü’nde 17 nci maddede yine Milli Savunma Komisyonu adı ile yer alan Komisyon en son 5 Mart 1973 tarihli TBMM İçtüzüğü’nde yine aynı isimle belirtilmiştir.