Hak Sahipliği ve Kimlik Kartı Başvurusu
SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT

 • Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 29.03.2012 tarihli ve 19 numaralı Kararı ile kabul edilen, 02/05/2012 tarihli ve 28280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Milletvekillerinin, Yasama Organı eski üyelerinin, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenlerin; bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları ile yaş ve medeni halleri uyan çocuklarının, ölenlerin hak sahibi olan dul ve yetimlerinin tedavilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.


 • Diş Hastalıklarının Tedavisi

  Kurumumuz ile Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Heyeti arasında hak sahiplerine serbest diş hekimlerince, diş tedavilerinin sunulmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. Hak sahiplerinin kemik içi implant uygulamalarında kullanılacak malzemelerin temin edilmesine ilişkin hizmetlerin daha etkili, ekonomik ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, Kurum ile anlaşmalı serbest diş hekimlerinin konu ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri gerekli görülmüştür.

  Buna göre;

  1. Kemik içi implant uygulamalarında kullanılan sadece implant gövdesi, iyileşme başlığı ve daimi başlığı için 2022 yılında geçerli olmak üzere toplam ödenecek azami miktar 1.747- TL (bin yedi yüz kırk yedi lira) olarak tespit edilmiştir. Azami miktarın altındaki malzeme bedelleri fatura tutarı üzerinden ödenecektir. Ayrıca sayılan malzemelerin ayrı ayrı tahakkuku mümkün bulunmadığından, bu malzemelerin aynı firmadan temin edilmesi ve aynı faturada gösterilmesi gerekmektedir.
  2. Söz konusu malzeme bedelleri, kemik içi implant uygulamasının tamamlanması halinde fatura edilebilecektir.
  3. Diş hastalıklarının tedavisi ile buna bağlı giderlerin ödemelerine ilişkin, Kurum uygulamaları hakkında (0312) 420 72 37, (0312) 420 69 93, (0312) 420 70 46 ve (0312) 420 80 62 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilmektedir. • İlaç Reçete ve Giderleri

  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında "Üçlü İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.
  2. Söz konusu Protokol kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi hak sahipleri ilaç reçetelerini SGK ile sözleşmeli tüm eczanelerden temin edilebilmektedir.
  3. Ayakta sağlanan tedavilerde ilaç bedelinin yüzde sekseni Kurumca, yüzde yirmisi ise katılım payı olarak hasta tarafından eczaneye ödenecektir. Emekli, dul ve yetimler için bu oran yüzde doksan ve yüzde on olarak uygulanmaktadır.
  4. Reçetelerdeki ilaçlar, ilaç bitim tarihinden on beş gün öncesinde verilebilmektedir.
  5. İlaçların reçete edilmesi ve buna bağlı giderlerin ödemelerine ilişkin Kurum uygulamaları hakkında; (0312) 420 72 23, (0312) 420 70 35 ve (0312) 420 80 78 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilmektedir.


PROTOKOL VE SÖZLEŞME
ANLAŞMALI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI (MİLLETVEKİLİ)